Trang chủ > Tin tức BĐS > Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: ”Tỉnh Bình Dương sẽ là địa phương đi đầu trong cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: ”Tỉnh Bình Dương sẽ là địa phương đi đầu trong cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá”


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997 – 01/01/2012), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi nhận những kết quả của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đạt được trong 15 năm qua về lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Bình Dương phải là tỉnh đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã đề ra. Phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ nhưng phải có chọn lọc, trong đó cần chú trọng thu hút các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại có giá trị gia tăng lớn, ít gây ô nhiễm môi trường và phát triển dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hoá gắn liền với công nghiệp chế biến sâu; quan tâm đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới theo chương trình và mục tiêu đã đề ra.
Tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; tập trung xây dựng thành phố mới Bình Dương theo hướng văn minh hiện đại. Các khu đô thị, khu dịch vụ cao cấp gắn liền và đồng bộ với công nghiệp và dịch vụ. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh va thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để phát huy có hiệu quả tiềm năng lợi thế của toàn vùng, từng tỉnh và thành phố trong vùng.
Phát triển kinh tế phải gắn liền với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, do đó Bình Dương cần tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá – xã hội – giáo dục – y tế. Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cần chú ý đến việc đảm bảo đời sống cho công nhân tại các khu công nghiệp, chăm lo thực hiện tốt các chính sách xã hội nhất là đối với thưong bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và những người có hoàn cảnh khó khăn. Làm tốt công tác giảm nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh, nâng cao đời sống của các hộ nghèo, giảm khoảng cách chênh lệch giữa mức sống trong các tầng lớp nhân dân một cách bền vững.

Chăm lo củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được vững chắc. Giữ vững an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội…tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Quan tâm và làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, vận động, tập hợp quần chúng và có sức chiến đấu cao. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng mà Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV khoá XI về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay đã đề ra. Nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao vai trò và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh; tăng cường đấu trạnh phòng chống quan liệu, tham nhũng, lãng phí và đẩy lùi những suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và trình độ đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, “Với những kết qua sau 15 năm tái lập, Bình Dương đã đạt được những thành tựu to lớn. Bình Dương hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thuận lợi, cơ hội lớn và có những khó khăn, thách thức. Với truyền thống anh hùng, tiềm năng, lợi thế, với bản lĩnh và trí tuệ của nhân dân Bình Dương, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Bình Dương sẽ là một trong các địa phương đi đầu trong cả nước với sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá và trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020”.
Advertisements
Chuyên mục:Tin tức BĐS Thẻ:
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: